Realizacja: Okres wykonywania
Budowa Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bacieczki w Białymstoku IV-XI.2018
Przebudowa budynku usługowego na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Brzezinach gmina Trzcianne II-VI.2018
Modernizacja Budynku gminnego we wsi Kraśniany gmina Sokółka I-VI.2018
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce gmina Suchowola  IX.2017 – V.2018
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej I-IV.2018
Remont sanitariatów w budynku dydaktycznym Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej I-II.2018
Roboty remontowe w wytypowanych pomieszczeniach oraz na terenie obiektu NBP w Białymstoku IX-X.2017
Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza VII-IX.2017
Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego

w Zespole Szkół Zawodowych nr 5, w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40

VII-IX.2017
Remont części pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku XI-XII.2016
Remont magazynu żywnościowego w budynku nr 27 na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku

– OBIEKT ZABYTKOWY

VIII.-XII. 2016
Remont pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Medycznego z Białymstoku

 – OBIEKT ZABYTKOWY

VIII.-XI.2016
Remont stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach VIII.-XI.2016
Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce VII.-XI.2016
Remont ogrodzenia spółki Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Poleskiej 46 IX.-X.2016
Roboty remontowe Rozdzielni R2A i B i pomieszczenia wzbudzenia bloku 2 oraz 3. Elektrociepłownia Białystok VII.-X.2016
Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza VI.–VIII.2016
Remont pomieszczeń węzła cieplnego w budynku A Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona VII.–VIII.2016
Roboty wykończeniowe nowego skrzydła – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dworaki Staśki 46 X.2015 – IV.2016
Budowa wraz z wykończeniem pod klucz budynku Globart Media pod Fundację „POMÓŻ IM” oraz Centrum Onkologiczne dla dzieci V.-XII.2015
Przebudowa budynków A i B  Laboratorium Drogowego Podlaskiego Oddziału GDDKiA w Białymstoku VI.-X.2015
Remont pomieszczeń biurowych Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku VII.-VIII.2015
Remont pomieszczeń kamienicy w Białymstoku, ul. Nowy Świat 9

– OBIEKT ZABYTKOWY

VII.-VIII.2015
Remont łazienek, wc i kuchni w budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku VII.-IX.2015
Modernizacja poddasza, dostosowanie na potrzeby archiwum – Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki IV.-VI.2015
Remont pomieszczeń węzłów cieplnych w blokach mieszkalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej III.-X.2015
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – Kompleksowa modernizacja Sali konferencyjnej i szkoleniowych z zapleczem sanitarnym; IX.-XI.2014
Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13 na potrzeby Regionalnego Ośrodka Informacji. VIII.-X.2014
Remont zjazdu dla osób niepełnosprawnych z montażem barier i poręczy przy Białostockim Oddziale NBP, ul. Piękna VIII.-IX.2014
Kompleksowa modernizacja pomieszczeń magazynowych i chłodni Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – praca przy magazynach osocza i krwi; VIII.-X.2014
Budowa domu jednorodzinnego w Ciasnem IV.-VII.2014
Wykonanie parkingu i rozbudowa obiektu produkcyjno-biurowego Globart Media w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego wraz z instalacjami i infrastrukturą; II.–VII.2014
Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Oddział Chirurgiczny Ogólny SP ZOZ w Mońkach II.2014
Modernizacja garaży oraz budowa parkingu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa; IX.-XII.2013
Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka, ul. Majowa VII.–XII.2013
Przebudowa części Izby Przyjęć na Pracownię Elektrofizjologi w SP ZOZ MSW w Białymstoku IX.-XII.2013
Remont części pomieszczeń w Centrum Edukacji Nauczyciela w Białymstoku przy ul. Złotej VII.-IX.2013
Remont pomieszczeń Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku IV.-X.2013
Remont pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku V.-IX.2013
Przebudowa i dobudowa Hotelu Biravit w Szczuczynie; VI.2012 – II.2013
Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 na potrzeby Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku VI.-IX.2012
Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach IX.2011 – I.2012
Budowa salonu NISSAN Musiński w Białymstoku przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego; VI.2011
Prace wykończeniowe OBI Suwałki; IV.-XII.2011
Opera Podlaska – wykonanie ścian i sufitów akustycznych, wykonanie podziałów części dla artystów i części przeznaczonej dla publiczności w formie ścian akustycznych i ogniowych; 2009 – 2011
Prace wykończeniowe Hotelu Trio 2010
Remont i modernizacja DH PANORAMA w Białymstoku przy ul. Legionowej 2009 – 2010
Wykonanie uszczelnień i licowanie ścian płytkami filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Białymstoku I.-III.2008